Waar zijn we gebleven - de strijd tegen ezelsoren

De LieverLezend boekenleggers kennen een onderhand gevarieerde historie.

Het eerste LLegger-project had als doel de activiteit van Liever Lezend op mooie plekken in de openbare ruimte te onderstrepen. Deze website is zelfs oorspronkelijk alleen ter ondersteuning van dat doel in het leven geroepen.
Dat ging ongeveer zo. Sommige plekken zijn te mooi om zomaar onopgemerkt te laten. Dus Liever Lezend maakte dan een foto, transformeerde die foto in een tiental boekenleggers, waarop het beeld van de desbetreffende lokatie prominent tot uitdrukking kwam, soms met een kleine variatie. Er was een klein houten doosje waarin de leggers staken. En dat doosje werd ergens op die mooie plek gemonteerd. Ieder die dat wilde kon er één (of allemaal) meenemen. Het was geen succes. Vandalen lezen niet, zo moest Liever Lezend bedroefd vaststellen. Maar kapot maken lukt hen des te beter. Dus toen een paar keer de doosjes werden vernield, de leggers in de modder kwijnden, is dit poject gestaakt.
Die eerste LLeggers-van-toen zijn niet gearchiveerd of bewaard, helaas moeten afbeeldingen hier achterwege blijven, maar één reconstructie ziet er als hieronder uit. Het keurige houten doosje met de boekenleggers zat met een klein spijkertje aan het bankje vast. Niet lang. En de sneeuw was ook snel gesmolten. De zon weg. De mevrouw ook.

Daarop volgend kwamen de Verdrietige Boeken.
LieverLezend wéét dat het gebeurt: boeken gaan "in de container". In Nederland worden elke week honderden boeken vernietigd. Zelfs uit de kelders van de beste boekhandel van Nederland kan "oud papier" verdwijnen. Maar wel mooi bedrukt papier, met liefde en idealisme geschreven. Met verve gedrukt en nooit verkocht, dat dan helaas ook.
LieverLezend durft geeneens te denken wat er aan schatten doelbewust en met opzet wordt gerecycled. In Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld, het is onvoorstelbaar. L e t t e r l i j k.
Verzet is zinloos, dat zal dan ook niet gebeuren.
Maar zelfs een Boek Dat Niemand Wil, kan toch nog een onverwachte waarde hebben.

De boekenkast van LieverLezend buigt zo zeer door, dat af en toe ruimte gemaakt moet worden. Men kan immers niet met lezen ophouden, scheidt ongaarne van de dierbare vrinden. Dus geeft Liever Lezend graag boeken terug aan de Kringloop van het Eeuwig Lezen. Héél af en toe is daar dan die wrede mededeling "nee, als u die hier laat, gaat ie de papiermolen in". Alsof het een tomaat is, die doorgedraaid moet worden.
Neen, driewerf neen, als Liever Lezend het helpen kan. Dus net zo lang terug in de propvolle kast, op het plankje "minder courant", totdat de druk te groot wordt. Dan valt er een boek af.  Op het randje staan de minst mooie boeken. De lelijke eendjes, zogezegd. De zwarte zwanen. Het witte konijn in leesland. De hele verdrietige fauna in alle treurige kleuren van de bedrukte, omfloerst gelezen regenboog.

De Gevallene wordt echter uitverkoren. De bladzijden losgehaald, opnieuw gelezen, en beschouwd op een mooi, bijpassend beeld. Dat beeld wordt aangebracht, dat beeld wordt met de hand ingekleurd en na laminatie is er een boekenlegger geboren.
Mooi genoeg om niet meteen te worden weggegooid, en plat genoeg om echt dienst te kunnen doen. U zou eens moeten weten wat die letters met elkaar doen in uw boek als u (heel even) niet leest.
Bovendien, zo ontstaat een vriendelijk spoor van boekenleggers door het land, waarbij het eens zo droevige boek subtiel, maar onmiskenbaar, een verheugend verband tussen de Lieve Lezers aanbrengt. Bijkomend idee, losjes gebaseerd op "Bookcrossing", was dat lezers in het LL-gastenboek konden melden in welk boek ze de LLegger hadden aangetroffen, respectievelijk in welk boek de LLegger op dat moment stak. Maar het gastenboek had héél veel meer spam dan gewaardeerde bijdragen, en is om die reden niet doorgezet.
Een eerste reeks is vervaardigd op basis van Granida van P. C. Hooft - die aardige klassieker uit de vaderlandse literatuur.  Er zijn hele reien LLeggers van kunnen gemaakt worden. En die zijn elk genummerd. Enkele voorbeelden uit Granida hierna weergegeven.
Een tweede reeks is gemaakt van een fraaie hervertelling van Shakepeare's komedie The Twelfth Night, die volledig uit de band lag. Die uitgaaf was al geïllustreerd. Die LLeggers hadden een internationale -Engels- verspreiding, en leverden tot uit Canada reacties op.

Separaat is ook een reeks gemaakt uit de pagina's van de omroepgids. Immers zò leuk is televisiekijken niet, en de rest van de symboliek wordt uw verbeeldingskracht graag gegund.

De laatste tijd -2011- zijn er vooral gelegenheidsLLeggers ontstaan, die een beetje gevormd zijn naar de toevallige LLuimen van de directie. Drie voorbeelden hieronder.  De mevrouw is echt toeval, al heeft de directie een goed onderhouden voorkeur voor getekende pinups uit het midden van de vorige eeuw. Het LL-spiegelbeeld is omdat de LLeggers worden afgedrukt op semi-transparant papier - hoe ze ook tegen het licht gehouden worden, LL is LLeesbaar!
Op zeer beperkte schaal neemt LL opdrachten tot vervaardigen van boekenlleggers aan.